Efektívna komunikácia a emocionálna inteligencia je skutočnou silou tímu

Zistite, ako môže váš výber slov pozitívne ovplyvniť ľudí a ako silná emocionálna inteligencia môže ešte viac zvýšiť ich výkon. Tímové kurzy zostavujeme podľa vašich potrieb a spoluprácou vieme určiť zameranie školenia alebo teambuildingu

To je to, čo váš tím dosiahne

teambuilding1

Sebauvedomenie

Keď si uvedomujete seba samého, vždy viete, ako sa cítite a viete, ako môžu vaše emócie a vaše činy ovplyvniť ľudí okolo vás.

Samoregulácia

Lídri, ktorí sa efektívne regulujú, len zriedka útočia na druhých verbálne, robia unáhlené alebo emocionálne rozhodnutia, stereotypyzujú ľudí, alebo kompromitujú ich hodnoty. Samoregulácie je o tom, že máte seba samého pod kontrolou.

Motivácia

Sebamotivovaní lídri dôsledne pracujú na dosiahnutí svojich cieľov a majú extrémne vysoké štandardy na kvalitu svojej práce.

Empatia

Pre lídrov je empatia k ostatným rozhodujúca pre riadenie úspešného tímu alebo organizácie. Lídri s empatiou majú schopnosť vžiť sa do situácie niekoho iného. Pomáhajú rozvíjať ľudí vo svojom tíme, vyzývajú ostatných, ktorí konajú nespravodlivo, poskytujú konštruktívnu spätnú väzbu a počúvajú tých, ktorí chcú hovoriť.

Ak si chcete získať rešpekt a lojalitu svojho tímu, ukážte mu, že vám na ňom záleží tým, že budete empatický.

Sociálne zručnosti

Lídri, ktorým sa darí v sociálnych zručnostiach emocionálnej inteligencie, sú skvelí komunikátori. Sú rovnako otvorení počuť zlé správy, ako dobré správy a sú odborníkmi na to, aby ich tímy podporili a boli nadšení z novej misie alebo projektu.

Lídri, ktorí majú dobré sociálne zručnosti, sú tiež dobrí v zvládaní zmien a diplomatickom riešení konfliktov. Málokedy sa uspokoja s tým, že veci nechajú ako status quo, ale neposedia, neuvoľnia sa a nenútia všetkých ostatných robiť prácu – namiesto toho idú príkladom svojím vlastným správaním.

Staňte sa vodcom, ktorého chce mať každý

Aby ste sa stali špičkovým lídrom, ktorému jeho tím dôveruje a rešpektuje ho, musíte vedieť, ako pozitívne ovplyvniť ostatných. Musíte si tiež uvedomiť, ako váš štýl vedenia ovplyvňuje a spúšťa výkon vášho tíedzimu.

Ste pripravení ísť touto cestou?

Ako certifikovaný kouč ICF a v oblasti neurolingvistického programovania vás prevediem všetkými krokmi, aby ste sa stali tým lídrom.

So svojimi skúsenosťami vám môžem pomôcť dosiahnuť tieto ciele:

 • Pomôžte členom svojho tímu budovať sebadôveru, rásť a prispievať efektívnejším spôsobom
 • Objavte svoje hodnoty
 • Zosúlaďte svoju osobnú značku s vašimi hodnotami
 • Vytvorte väčšiu rovnováhu v spôsobe, akým vediete, pracujete a žijete
 • Pracujte v partnerstve s ostatnými na spoločných cieľoch a zámeroch

Príklad tém soft skills workshopov/teambuildingov :

 • Spokojné a šťastné medziľudské vzťahy
 • Spolupráca
 • Zvýšenie potenciálu
 • Sebahodnota
 • Grows
 • Stmelenie tímu
 • Konflikty
 • Ako nevyhorieť
 • Sebarozvoj
 • Dôvera
 • Firemná kultúra
 • Spoznať sa
 • Výživový, športový, zameraný aj na zmenu myslenia a vzťahy
 • Budovanie si vlastnej reality
 • Objavenie strachov a ich následné zvládanie
 • NLP teambuilding

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás

Pripravený na cestu?

Kontaktujte ma na bezplatný 30 minútový hovor.

icon mail
icon mail
icon mail
icon mail