Rozžiarte svoj skutočný potenciál pomocou lumina spark

Lumina Spark odhalí celú vašu osobnosť v jedinečnom portréte, ktorý vám ukáže, kto skutočne ste. Zlepšite svoje sebapoznanie, odhaľte skrytý potenciál a naučte sa lepšie pracovať pod tlakom. Objavte praktické riešenia pre lepšiu komunikáciu, tímovú prácu a vedenie. Objavte svoju vnútornú “iskru” (= spark). Zvýšte svoj potenciál.

Lumina Spark je metóda:

 • Inovatívna ‐ je založená na jedinečnej kombinácii modelu Big5 a Junga
  Inteligentná – obsahuje iba správy o konkrétnych meraniach. Nevytvára domnienky ani dedukcie.
  ‐ Meria 3 osobnosti, každú individuálna a poskytuje spätnú väzbu na základe tohto skóre.
  ‐ Spája jednoduchosť s hĺbkou
  ‐ Zobrazuje 8 aspektov a 24 osobných kvalít meraných v 3 osobnostiach
  ‐ Používa najnovší empirický výskum Big5 ako základ
 • Holistická ‐ Prijíma paradoxy. Uznaním, že môžete byť vysoko alebo nízko, na oboch koncoch osobného kontinua, napríklad môžete byť aj extrovert, aj introvert, alebo môžete byť konkrétne mysliaci a zároveň abstraktne mysliaci.
  ‐ NENÁLEPKUJE a nevytvára stereotypy. Váži si každého jednotlivca ako jedinečnú osobnosť. Neoznačuje vás za žiadny typ, alebo farbu. Preskúma 3 vaše osobnosti bez stereotypov a zovšeobecňovania
 • Validná ‐ Na základe empirického výskumu Big5. Je spoľahlivá a validná
 • Praktická ‐ Jednoduchá na porozumenie. Používa farebný model, ktorý je výborný pre pochopenie a spojenie sa s inými osobami.
  ‐ Uplatňuje sa pri robení rozhodnutí, nastavení a stanovovaní cieľov a spätnej väzby. Uľahčuje porozumieť každodennému jazyku
 • Personalizovaná ‐ Vysoko personalizované a prispôsobené, aby to zodpovedalo, vašim špecifickým požiadavkám.

Čo ponúkam

Lumina Spark poskytuje presný, personalizovaný popis silných a rozvojových oblastí. Či už ste výkonným riaditeľom alebo novým zamestnancom, poskytne vám vzácny pohľad do seba samého a praktické benefity.

Lumina Spark pracuje s paradoxom ‐ v jednej osobe sa môžu stretnúť osobnostné črty, ktoré sa na prvý pohľad vylučujú. V živote či v práci nie je nič iba čierne alebo biele, a ľudská osobnosť už vôbec. Môžeme byť introverti a zároveň extroverti, v závislosti od situácie.

Lumina Spark inšpiruje ľudí, aby rozvíjali svoje zručnosti, ktoré sa na pracovisku vyžadujú ‐ adaptabilita, obratnosť, otvorenosť voči rastu, spolupráca, autentickosť a schopnosť viesť seba a ostatných. V jednom nástroji sa spájajú tri perspektívy, ktoré hodnotia vašu prirodzenú, každodennú a prehnanú osobnosť, čo vám poskytne komplexný pohľad vašej osobnosti, ako celku a eliminuje potrebu ďalšieho testovania.

1. Prirodzená osobnosť ‐ váš inštinktívny spôsob bytia, vaše preferencie a prirodzené sklony

2. Každodenná osobnosť ‐ vaše každodenné správanie, prispôsobovanie kvalít podľa situácie

3. Prehnaná osobnosť ‐niekedy preháňate svoje prirodzene silné stránky, hoci si to neuvedomujete (všetkého veľa škodí)

4. Len vaša osobnosť, žiadne predsudky, škatuľkovanie či stereotypy ‐ vďaka našim nástrojom ľudia pochopia svoje bytie ako celok a preskúmajú svoj potenciál bez obmedzení.

Pre tímy:

Workshop Lumina Spark je vysoko interaktívny a zábavný zážitok, v ktorom účastníci skúmajú, koho používajú, pomocou individualizovaného psychometrického profilového nástroja s názvom Lumina Spark Portrait.

Tím je vedený sériou cvičení na prehĺbenie porozumenia modelu Lumina, ktorý sa zameriava na individuálne a medziľudské majstrovstvo, reakciu na stres a komunikačné zručnosti.

Počas workshopu všetci členovia tímu získajú nové a vzrušujúce spôsoby, ako zlepšiť pracovné vzťahy v tíme.

diagnostika team

Výhody:

 • Dokonalejšie sebapoznanie, teda pochopenie seba na hlbšej úrovni
 • Oceniť silné stránky a rozvojové oblasti u seba a ostatných
 • Rozvíjajte emocionálnu inteligenciu zvýšením ich vzájomnej citlivosti, znížením úsudku a zvýšením rešpektu k ostatným
 • Oceňujte rozmanitosť v tíme lepším pochopením členov tímu, ktorí majú diametrálne odlišné osobnostné črty
 • Pochopte navzájom preferované komunikačné stratégie
 • Identifikovať a vlastniť silné stránky tímu, ako aj prioritné oblasti rozvoja
 • Pevnejšie pracovné vzťahy a vyššia produktivita
 • Lepšia spolupráca a dosiahovanie lepších výsledkov
 • Lepšie zvládanie stresu

2‐3 dňový workshop na základe vašich potrieb

Pre: 15 ‐20 osôb

Dohodnite sa a zaviažte sa k individuálnym a tímovým akčným plánom s cieľom posilniť efektivitu tímu

Ako certifikovaná konzultantka Lumina Spark vám môžem ukázať, ako využiť svoj potenciál, vybudovať vysokovýkonné tímy a prosperovať v turbulentných časoch.

Napíšte mi a získajte bezplatnú ukážku workshopu Lumina Spark

Pripravený na cestu?

Kontaktujte ma na bezplatný 30 minútový hovor.

icon mail
icon mail
icon mail
icon mail